linkenonderelkaar

Startbewijs.nl

  Linkenonderelkaar
Zaterdag, 29 april 2017 

Advertenties

Advertenties

Overzicht

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y
Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

WEBCAMS

WEBCAMS
TWEE JODEN KOMEN ELKAAR TEGEN BIJ DE KLAAGMUUR. ZEGT DE ……N TEGEN DE ANDER: "HOE GAAT HET MET JOU?" ZEGT DE ANDER:
"NOU, IK MAG NIET KLAGEN."

ONS GELOOF WANKELT WEL EENS, MAAR GODS TROUW NOOIT.

NAMEN


NAMEN

Een Schot die drie weken niet in de kerk was geweest, vond thuis de predikant die op hem wachtte. Zwijgzaam als Schotten nu eenmaal zijn, zaten de mannen een tijdlang bij het vuur en rookten hun pijp en geen van de twee zei een woord. Tenslotte boog de predikant zich voorover, pakte de tang, nam er een gloeiende kool mee uit het vuur en legde die apart op de haard. Samen keken ze toe hoe alle licht, vuur en warmte eruit verdween tot het kooltje koud, dood en donker was. Het gemeentelid glimlachte en zei: "Begrepen dominee, zondag hoop ik weer in de kerk te zijn."

ALLEEN??


ALLEEN??

Liefde is als zand in de hand:
Laat de hand open en het blijft liggen, knijp de hand dicht en ze spuit weg.

Liefde ziet dat wže iets geeft, meer waard is dan wŗt hij geeft.

Vader-Zoon-Heilige Geest


Vader-Zoon-Heilige Geest

De Zilversmid

Enkele vrouwen van een bijbelstudiegroep lazen samen het boek Maleachi. In hoofdstuk drie lazen ze over een zilversmid die het zilver reinigde. Ze vroegen zich af wat dit te betekenen had, juist ook
als het gaat om het karakter van God. Eťn van de vrouwen zegde toe een zilversmid op te zoeken. Ze maakte een afspraak en ging bij een zilversmid op bezoek, zonder precies uit te leggen waar ze voor kwam, wat ze wilde weten en waarom. Ze vroeg hem hoe hij het zilver zuiverde en of ze erbij mocht kijken. Terwijl ze toekeek legde hij uit dat het zilver op het heetste punt in het vuur moest komen om alle onreinheden eruit te branden. De vrouw dacht weer aan het bijbelgedeelte en vroeg zich af of God ons daarom in de hitte van de beproeving brengt om ons leven te reinigen en te zuiveren. Toen vroeg ze of de zilversmid erbij moest blijven zitten tijdens het reinigings proces. "Ja", zei de man, "want ik moet er voortdurend mijn oog op houden, zodat het zilver niet te lang in de hitte is en verbrandt". Toen vroeg de vrouw hoe hij het moment wist dat zilver geheel gereinigd was. De zilversmid antwoordde: "O, dat is eenvoudig, als ik mijn eigen beeld weerspiegeld zie in het zilver."

Uit: Het Zoeklicht!

PASEN


PASEN

Geloven is: Vertrouwen op de opgestane Here Jezus.

Wat hierboven staat, is de kern van het Evangelie. We worden niet behouden door de Here Jezus plus iets anders, maar alleen door het offer dat Hij gebracht heeft.

We worden slechts behouden door te geloven in Christus, wat de Geest in ons bewerkt.

Bijbelfoto's


Bijbelfoto

GEDICHT


GEDICHT

De tunnel

Aan het einde van de tunnel,
kijk, daar wordt het langzaam licht. Houd nu maar je moede ogen,
elke dag daarop gericht.
't Lijkt misschien wel of de hemel,
en de zon niet meer bestaan.
Maar wanneer de
uitgang opdoemt,
werelden weer opengaan.

Aan het einde van de tunnel,
die je levensstrijd verbeeldt.
Zul je zien dat God de zorgen,
altijd met jou heeft gedeeld.
Nu nog in jezelf gevangen,
en door bange smart ontwricht.
Kom je dan weer als herboren,
in de schoonheid van het licht.

Tunnels kunnen nog zo smal zijn,
vol gevaar en eind'loos lang.
Er komt altijd weer een einde,
aan zo'n troosteloze gang.
Kind, houd dit altijd voor ogen,
ook al ga je heel alleen:
Vader leidt je door het duister,
van de diepste tunnel heen!

Frits Deubel

GOD IS GETROUW


GOD IS GETROUW

EN ZIE, IK BEN MET U AL DE DAGEN TOT AAN DE VOLEINDING DER WERELD.

(MattheŁs 28:20)

WANT INDIEN GIJ MET UW MOND BELIJDT, DAT JEZUS HEER IS, EN MET UW HART GELOOFT, DAT GOD HEM UIT DE DODEN HEEFT OPGEWEKT, ZULT GIJ BEHOUDEN WORDEN;

(Romeinen 10:9)

HOUD GOEDE MOED


HOUD GOEDE MOED

Houd goede moed

Houd goede moed
dit is nog niet het einde
God heeft alles in de hand.

Wees niet verontrust
God zal zijn werk voleindigen
we zijn op weg
naar het beloofde land.

Hij weet wel wat er gaande is
Hij ziet alle leed en pijn
Hij voelt ook verdriet,
berouw en smart
Hij wil er voor de wereld zijn.

Zoals een kind uit barensnood geboren ontstaat,
dwars door verdrukking heen
een nieuwe wereld,
mooier nog dan ooit te voren
Zijn plan gaat door,
God laat ons niet alleen.

Cobi v/d Hoeven

HIJ IS MET ONS


HIJ IS MET ONS

MattheŁs 11 : 28-30

Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven;
neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

DE HEER


DE HEER

Soms in een duister dal,
begeven mij de laatste krachten.
Doch net voordat ik val,
zie ik een hand in mijn gedachten.

En zacht raakt zij mij aan.

Bedankt, Heer, ik kan verder gaan.

Frits Deubel

GASTENBOEK


GASTENBOEK

Dennis onze kleinzoon, heeft een broertje!

Lieve mensen,

Helemaal onderaan kun je mijn gastenboek vinden. Ik zou het leuk vinden als je er iets in schrijft.

Alvast bedankt! ;)

MattheŁs 7:7

Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden.

Als je blijft staren naar de plek waar de zon onderging, zal je hem nooit meer op zien gaan.

Ga maar gerust naar Jezus
als je verdrietig bent
Hij zelf heeft hier op aarde
ook verdriet en pijn gekend
Ga maar gerust naar Jezus
ook al is alles mis
Je kunt zo met Hem praten
vertel Hem wat er is
Ga maar gerust naar Jezus toe
als jij je eenzaam voelt
Hij zelf is ook vaak alleen geweest
Hij weet wat jij bedoelt
Ga maar gerust naar Jezus toe
en zeg Hem wat er scheelt
Hij vindt het fijn als jij met Hem gewoon je zorgen deelt.

Schrijver onbekend!

Wie genade heeft ontvangen
en meent daardoor bij de
gever in het krijt te staan, heeft de genade nog niet ontvangen.

Rikkert Zuiderveld

 

WELKOM MEDEMENS!!

 WELKOM MEDEMENS!!
ZOALS JE ZIET ZIJN ER 4 KOLOMMEN, MAAR DE 1E KOLOM BEGINT PAS BIJ DE RUBRIEK: WEBCAMS! IK VERDIEN GEEN GELD MET BANNERS

ALS JE EEN WOORD WEET WAT JE ZOEKT, DAN KUN JE HET OOK LINKS BOVEN BIJ BEWERKEN PROBEREN OP TE ZOEKEN. TENMINSTE BIJ MIJ! ;)

Deze sites zijn ook van mij:

GEDICHTEN


GEDICHTEN

GOD HEEFT AL VOOR JOU GEKOZEN; KIES JIJ OOK VOOR HEM?

RECEPTEN


RECEPTEN

AL IS DE HAAT NOG ZO GROOT, GODS LIEFDE IS ALTIJD GROTER.

DE BIJBEL ENZ.


DE BIJBEL ENZ.

EEN LEERLING WERD GEVRAAGD OM DE TIEN GEBODEN IN WILLEKEURIGE VOLGORDE TE NOEMEN. ZIJN ANTWOORD: 3, 6, 1, 8, 4, 5, 9, 2, 10, 7.

ALS JE OVER IEDERE STAP DIE JE IN HET LEVEN ZET, 1 MINUUT NADENKT, STA JE JE LEVEN LANG OP 1 BEEN.

VROUWEN


VROUWEN

God gaf mij eens twee doosjes. De ťťn was goud, de ander zwart. Hij zei: "Doe al je verdriet en zorgen in de zwarte doos en al je vreugd in die van goud." Ik nam Zijn Woord in acht en deed zoals Hij zei. Ofschoon de gouden doos steeds meer werd in gewicht, bleef de zwarte onveranderd licht. Ik wilde weten hoe dat kwam en zag in de bodem van de zwarte doos een gat waardoor mijn zorgen er steeds uit vielen. Ik toonde God de bodem en vroeg Hem waar mijn zorgen bleven. Geen er van zat in de zwarte doos. Toen zei Hij met vriendelijke stem: "Mijn kind, ze zijn allemaal bij Mij. "Ik vroeg Hem waarom ik deze twee dozen kreeg, ťťn gouden en ťťn zwarte met een gat erin. "Mijn kind," zei Hij. "De gouden is voor jou zodat je alle zegeningen kunt tellen, de zwarte is ook voor jou, om de zorgen kwijt te raken bij Mij."

Uit: Het Zoeklicht!

Een moeder luistert met drie oren; het derde oor is haar hart.

ESCHER


ESCHER

ZWART-WIT DENKERS OPGELET; JEZUS BRENGT KLEUR IN JE LEVEN!

NOWEE


NOWEE

NoŽ, Ouweel, Noť, Noue, Nouť, NowŽ, Nowťe, Nowťť, Nowe, Nowee en Nowť.

Men gebruikte tot ver in de 19e eeuw vaak een U voor een W.

GELOOF IS OM OP TE STEUNEN, NIET OM ANDEREN MEE TE SLAAN.

ALS GOD ONS OVER ROTSACHTIGE WEGEN LAAT GAAN, ZORGT HIJ VOOR STEVIGE SCHOENEN.

DEMENT


DEMENT

Hij kijkt me aan,
maar ziet me niet.
Hij hoort me wel,
maar luistert niet.
Zijn lege blik,
dwars door mij heen,
naar die andere wereld,
van hem alleen.

Kon ik maar bij hem
binnenkomen,
om zo z'n dromen,
mee te dromen.
Maar hij is er wel,
en hij is er nietÖ

Heeft hij pijnÖ?
Heeft hij verdrietÖ?
Zo wachten we stil,
hand in hand.
Misschien hebben we samen,
naar God verlangt?

Cobi v/d Hoeven
www.myplaceofpeace. com

*^*^*^*^*YES*^*^*^*^*


*^*^*^*^*YES*^*^*^*^*

Positieve kijk

David kon op twee manieren naar Goliath kijken. Hij kon zeggen:
"Tjonge, hij is zo groot, ik smeer hem."
Of hij kon zeggen:
"Tjonge, hij is zo groot, die is niet te missen."
David deed het laatste...

LEGPUZZEL


LEGPUZZEL

God gaf mij de legkaart van mijn leven, als stukjes speelgoed in een kinderhand. De doos met 't voorbeeld heeft Hij niet gegeven; Ik vind het niet meer dan hoekjes en de rand.

Daar binnenin zie ik alleen maar kleuren, ook stukjes zwart en stukjes wolkenwit. Het is een chaos en ik blijf maar speuren of ik ergens tůch de uitkomst bezit.

Ik weet het niet, ik kan er slechts naar gissen, zolang Hij immers 't voorbeeld voor zich houdt. En daardoor blijf ik in het ongewisse hoe in de toekomst 't leven zich ontvouwt. Zal er veel zon zijn? Of ook duist're wolken?

Maar dikwijls heeft een wolk een gouden rand O Heer, Uw puzzel is niet te vertolken, ik heb het raadsel van mijn leven in mijn hand. Er is ťťn ding waarop ik mag vertrouwen: Hoewel ik nu nog in het duister tast - eenmaal zal ik het voltooide beeld aanschouwen, en zien, dat ieder stuk volkomen past.

Jelly Verwaal

1 KorintiŽrs 13:12 & 13


1 KorintiŽrs 13:12 & 13

Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben. 13 Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.

JOHANNES 5 : 24


JOHANNES 5 : 24

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie Mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.

SPREUK:

Ik geloof in de zon, ook als ze niet schijnt. Ik geloof in de liefde, ook als ik ze niet voel. Ik geloof in God, ook als Hij zwijgt.

DE HANDEN VAN JEZUS


DE HANDEN VAN JEZUS

De handen van Jezus,
Hij strekt ze naar je uit,
"kom maar binnen,
ga je oude leven uit."

De handen van Jezus,
ze raken je aan,
"kom maar bij Mij,
en Ik droog elke traan."

De handen van Jezus,
Hij legt ze op je rug,
"ga met Mij mee,
en kijk niet terug."

De handen van Jezus,
beschermend om je heen,
"wees niet bang,
Ik laat je nooit meer alleen."

De handen van Jezus,
ze tillen je op,
"Ik zal je dragen,
weg uit je dalen,
naar de hoogste bergtop."

De handen van Jezus,
wijzen de weg,
"Ik zal je leiden,
doe maar wat Ik zeg."

De handen van Jezus,
geven je zegen,
"Ik zal altijd van je houden
en geef je eeuwig leven."

De handen van Jezus,
wachten op jou,
klop maar op Zijn deur
en Hij is je eeuwig trouw.

Met dank aan:
ESTHER MOSTERT
 

Poll


Poll

Geloof je in Jezus?

Hij is mijn Verlosser!
Zonder Hem kan ik niet!
Hij is de Weg!
Ja, Hij stierf voor mij!
Nee, ik geloof niet!
- Bekijk resultaten

Chr. Boekhandel


Chr. Boekhandel

WANT ALZO LIEF HEEFT GOD DE WERELD GEHAD, DAT HIJ ZIJN ENIGGEBOREN ZOON GEGEVEN HEEFT, OPDAT EEN IEDER, DIE IN HEM GELOOFT, NIET VERLOREN GA, MAAR EEUWIG LEVEN HEBBE.

(JOHANNES 3:16)

Johannes 14 : 2 & 3

In het huis mijns Vaders zijn vele woningen Ė anders zou Ik het u gezegd hebben Ė want Ik ga heen om u plaats te bereiden. 3 en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.

(CHR.) VERHALEN


(CHR.) VERHALEN

IK BEN DE ALFA EN DE OMEGA, HET BEGIN EN HET EINDE, ZEGT DE HEERE, DIE IS, EN DIE WAS, EN DIE KOMEN ZAL, DE ALMACHTIGE.

ELKE BERG HEEFT EEN DAL, ELKE OASE EEN WOESTIJN, ELK EILAND EEN EENZAME ZEE, ELKE DAG EEN NACHT, ELKE OPSTANDING EEN KRUIS!

VREEMDE TALEN


VREEMDE TALEN

EEN SLECHTE GEWOONTE IS ALS EEN MAKKELIJKE STOEL: JE VALT ER ZOMAAR IN, MAAR...JE KOMT ER MOEILIJK UIT.

ZOALS EEN KAMEEL VOOR ZIJN MEESTER KNIELT, OPDAT DEZE AAN HET EIND VAN DE DAG DE LAST VAN HEM KAN AFNEMEN, ZO MAG JE IEDERE AVOND NEERKNIELEN EN DE MEESTER JOUW LAST LATEN AFNEMEN.

Zijn wij nog niet klaar??


Zijn wij nog niet klaar??

Veel van wat profeten ons hebben voorspeld, veel van wat ons door hun Woord is verteld, veel van wat zij zeiden, het is toch geschied, waarom Here Jezus komt U dan niet? IsraŽl is weer terug in zijn land, ook daarmee deed G'Uw beloften gestand. Joden, zij komen van noord en van zuid, al wat voorzegd is Heer', zie, het komt uit. Zijn dan de tijden nog steeds niet vervuld? Hebt U nog steeds met de mensheid geduld? Uw evangelie gaat altijd nog voort. Heeft ieder volk nu van Jezus gehoord? Heer', leer ons wachten, al valt ons dit zwaar. Of ..... wacht U op ons, zijn wij nog niet klaar?

Uit: Het Zoeklicht!

MANNEN


MANNEN

IK WIL LEVEN ALSOF CHRISTUS GISTEREN IS GESTORVEN, VANDAAG IS OPGESTAAN EN MORGEN ZAL TERUGKOMEN.

EEN MAN IN DE PUT


EEN MAN IN DE PUT

Een man viel in een put en kon er zelf niet meer uitkomen.

Een MEELEVEND iemand kwam langs en zei: "Ik voel met je mee."

Een OBJECTIEF iemand kwam langs en zei: "Het is logisch dat iemand in zo'n put valt."

Een FARIZEEňR zei: "Alleen slechte mensen vallen in een put."

Een WISKUNDIGE berekende hoe hij precies in de put was gevallen.

Een VERSLAGGEVER wilde het exclusieve verhaal over zijn val in de put.

Een FUNDAMENTALIST zei: "Je verdient de put."

De FISCUS vroeg of hij wel zijn belasting voor de put betaalde.

Een KLAGEND iemand zei: "Je klaagt nu wel, maar wacht tot je MIJN PUT hebt gezien!"

Een CHARISMATISCH CHRISTEN zei: "Belijd dat je niet in de put zit."

Een OPTIMIST zei: "Het had veel erger kunnen zijn."

Een PESSIMIST zei: "Het zal nog veel erger worden!"

JEZUS zag de man, pakte hem bij de hand en trok HEM UIT DE PUT!

Bron onbekend

MATTHE‹S 10 : 32 & 33


MATTHE‹S 10 : 32 & 33

Een ieder dan, die Mij belijden zal voor de mensen, hem zal ook Ik belijden voor mijn Vader, die in de hemelen is; 33. maar al wie Mij verloochenen zal voor de mensen,
die zal ook Ik verloochenen
voor mijn Vader, die in de hemelen is.

Jezus


Jezus

EEN GEBED


EEN GEBED

Onze Vader,

omdat Jezus een zoon van IsraŽl is, bidden wij U voor het volk van IsraŽl, omdat Jezus de zoon des mensen wordt genoemd, bidden wij U voor alle mensen, omdat Jezus de Bruidegom is, bidden wij U voor alle gehuwden, omdat Jezus alleen is gebleven, bidden wij U voor alle mensen die alleen zijn gebleven, omdat Jezus een kind is geweest, bidden wij U voor onze jongens en meisjes, omdat Jezus de grote Heelmeester is, bidden wij U voor alle zieken, omdat Jezus het brood wordt genoemd bidden wij U voor alle mensen die honger hebben, omdat Jezus het levende water schenkt, bidden wij U voor allen die dorst hebben naar waarachtig geluk, omdat Jezus een kruis heeft gedragen, bidden wij U voor allen die een kruis hebben te dragen, omdat Jezus gestorven is, bidden wij U voor allen die stervende zijn, omdat Jezus is opgestaan, bidden wij U om de kracht van Zijn opstanding, omdat Jezus zijn geest heeft uitgestort, bidden wij U om vervulling met die Geest, omdat Jezus de koning is, bidden wij U voor koningin Beatrix en voor heel ons vorstenhuis, omdat Jezus de Heer is, bidden wij U voor allen die geroepen zijn te regeren, omdat Jezus onze vrede is, bidden wij U voor vrede op aarde, omdat Jezus onze Verlosser is bidden wij U om de verlossing van deze wereld, omdat Jezus de komende is, Bidden wij U om de komst van zijn Koninkrijk: kom, Here Jezus, ja kom spoedig!
Amen

*^*^* AWARD *^*^*


*^*^* AWARD *^*^*

Ik heb je site bezocht en een berichtje nagelaten in je gastenboek, voor al de pracht die ik daar gevonden heb stuur ik jou een award mee.

Myriam

Dank je wel, lieve Myriam!!!

Ik zou zo graag...
heel even willen kijken,
en zien hoe het in de hemel is.
Want er staat over geschreven,
er is daar geen rouw,
geen droefenis.
En een ieder die in Hem gelooft,
mag daar heerlijk eeuwig leven.

Ik zou zo graag...
'k weet dat het onmogelijk is,
toch... heel even willen kijken.
Daar waar degenen die ik liefhad nu zijn.
Ze zien, zonder moeite,
angst en pijn.
Als ik ze dan hoor zingen,
volmaakt, gezond en eeuwig blij,
misschien... is dan het gemis iets minder voor mij!

Van internet!

Linkpartners


Linkpartners

1 Johannes 4:10

Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon
gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden.

VRAAGJE


VRAAGJE

ALS ER IETS OP STAAT WAT EIGENLIJK NIET MAG, WIL JE HET MIJ DAN MELDEN??

IK STA LIEVER VOOR AAP DAN DAT IK ER VAN AFSTAM!

EVOLUTIE: WAAROM MOEILIJK DOEN ALS HET IN ZES DAGEN KAN!

TOEVAL IS DE GOD VAN HEN DIE ER GEEN HEBBEN.

Als ik kijk naar de wereld,
vrees ik voor morgen.
Als ik kijk naar mijzelf,
maak ik me zorgen.
Maar als ik kijk naar Jezus,
weet ik me geborgen.

Corrie ten Boom

U weet niet hoe zwaar uw koffer is....totdat u hem neerzet.

Corrie ten Boom

 

Zoeken


Sociale mediaTijd

Het WeerZoeken

Bijbelstudies


Bijbelstudies

De belofte van Onze Vader, dat Hij Zelf al onze tranen zal afwissen, doet mij beseffen hoe liefdevol Hij is; niet ziende hoe vaak wij Hem wenende achterlieten...

Als ik kijk naar de wereld,
vrees ik voor morgen.
Als ik kijk naar mijzelf,
maak ik me zorgen.
Maar als ik kijk naar Jezus,
weet ik me geborgen.

Corrie ten Boom

GRIEKENLAND

GRIEKENLAND
HET GROOTSTE LIEFDESOFFER OOIT: GOD GAF ZIJN ENIGE ZOON VOOR ONS!!

JEZUS' WEDERKOMST IS NIET TE BEREKENEN. MAAR JE MOET ER WEL REKENING MEE HOUDEN.

GA MET GOD; DAN GA JE GOED!!

Jezus is de Weg!


Jezus is de Weg!

WANNEER WIJ HET LICHT NIET ZIEN, WIL DAT NOG NIET ZEGGEN DAT HET ER NIET IS.

Als Jezus je hand neemt
Houdt Hij je stevig vast
Als Jezus je
stevig vasthoudt
Leidt Hij je door het leven
Als Jezus je
door het leven leidt
Brengt Hij, je veilig thuis!

SENIOREN


SENIOREN

ALS DE DUIVEL JE HERINNERT AAN JE VERLEDEN, HERINNER HEM DAN AAN ZIJN TOEKOMST!!!

SPREUKEN


SPREUKEN

VAN INTERNET!

WAAR HOOR JE BIJ? VAN WELKE KERK BEN JE?

(n.a.v. 1 Kor. 3:4 en 21-23)

Die vragen krijg ik nog wel eens te horen. Dan antwoord ik: Ik ben "hervormd" geboren. Maar ja, wat geef ik daarmee eigenlijk aan? En dus vul 'k aan: rechtzinnig daarenboven, dat is een vrijzinnige manier van geloven. Maar toen ik nog jong was, is mij al geleerd: Een goed woord voor hervormd is gereformeerd. Dus behoor 'k ook tot de gereformeerde kerk. en doe gereformeerd gemeentewerk. En de kerk is al oud! Dat is zonder meer, dus ben ik eigenlijk ook oud-gereformeerd. Ik ben christelijk zo is me geleerd, dus ben ik ook christelijk gereformeerd. Ik kan ook zeggen, dat kan er ook mee door, dat ik tot een christengemeente behoor. Christus bevrijdde mij, tot liefde en hoop, dus vast en zeker, vrijgemaakt ben ik ook. Omdat men in mijn kerk ook aan dopen doet, past baptistengemeente me ook wel goed. In mijn kerk komt ook jaarlijks 't pinksterfeest voor, dus is het dat ik ook tot de pinkstergemeente behoor. En omdat het steeds om het evangelie gaat, kan evangelische gemeente ook geen kwaad. Ik vaar op 't bijbels apostolisch gezag, dat is de reden dat ik me ook apostolisch noemen mag. Tenslotte is het gewoon een klein publiek: de kerk is algemeen, dus 'k ben ook katholiek. Je weet nu tot welke kerk/gemeente ik hoor. Of komt mijn antwoord je wat verwarrend voor? Je hebt gelijk! Die namen! Wat een gedoe! Daarom wens ik je van ganser harte toe, dat op de vraag: waar hoor je bij? Van wie ben jij (bent u)? Je antwoord zij: Van Christus ben ik! Straks en...Nu!

Zo lief had God de wereld


Zo lief had God de wereld

WANT ALZO LIEF HEEFT GOD DE WERELD GEHAD, DAT HIJ ZIJN ENIGGEBOREN ZOON GEGEVEN HEEFT, OPDAT EEN IEDER, DIE IN HEM GELOOFT, NIET VERLOREN GA, MAAR EEUWIG LEVEN HEBBE.

(JOHANNES 3:16)

ZONDER JEZUS IS JE KERST MIS.

Christelijke Symbolen


Christelijke Symbolen

DIT TEKEN STAAT OOK VOOR CHRISTUS' NAAM.

DE P EN X ZIJN DE GRIEKSE LETTERS CHI EN RHO DIE VOOR DE C EN R STAAN.

MOOI!!!


MOOI!!!

Jezus liefde voor ons!!

Er waren eens 2 schoolvrienden die allebei rechten gingen studeren. De ene vriend had het fijn op school en haalde goede resultaten. De andere vriend had het minder. Hij zakte voor school en viel terug in de drank en criminaliteit.

Op een gegeven moment werd hij gearresteerd en voor de rechter gebracht. De rechter bleek echter zijn oude schoolvriend te zijn. Iedereen wachtte gespannen af wat de rechter zou doen. Zou hij in voordeel van zijn vriend recht spreken of zou hij zijn vriendschap vergeten en zijn vriend keihard laten straffen?

Even later kwam de rechter tot een uitspraak. Hij gaf zijn vriend een paar maanden celstraf, de rechtvaardige straf, maar zat hem zelf uit.

Dat is ook liefde. De rechter offerde zichzelf op uit liefde voor zijn vriend.

Zo is het ook met Jezus!

WE GAAN OP REIS!


WE GAAN OP REIS!

HET LEVEN IS....

Het leven is een kans, profiteer ervan. Het leven is mooi, bewonder het. Het leven is een zegen, beproef het. Het leven is een droom, verwezenlijk die. Het leven is een uitdaging, neem die aan. Het leven is een plicht, vervul die. Het leven is een spel, speel het. Het leven is duur, koester het. Het leven is rijkdom, bewaar die. Het leven is liefde, geniet ervan. Het leven is een belofte, kom die na. Het leven is droefheid, overwin die. Het leven is een lied, zing het. Het leven is een strijd, aanvaard die. Het leven is een tragedie, zie die onder ogen. Het leven is geluk, maak het. Het leven is te kostbaar, verwoest het niet. Het leven is leven, vecht ervoor.

MOEDER THERESA

GOD IS LIEFDE!!!


GOD IS LIEFDE!!!

Als het hart niet meer gelooft en hoopt, dan is de liefde nog de redding.

Mens: "God ik heb gebeden, gebeden en gebeden. Waarom antwoordt U niet?" God: "Mens, Ik heb geantwoord, geantwoord en geantwoord. Waarom luister je niet?"

Iemand heeft eens gezegd, het grootste van God is, dat Hij het langste Zijn nederlaag verduurt.

Aan een jongetje werd eens gevraagd: "Hoeveel goden zijn er?" Zijn antwoord was: "Er is maar ťťn God!" Op de vraag: "Hoe weet je dat?" Zei hij: "Omdat er maar ruimte is voor ťťn God. Hij vult de hemel en de aarde."

BELOFTEN


BELOFTEN

Jesaja 40:8

Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand.

Ik geef je Mijn vrede, Ik reik je Mijn hand. Ik geef je Mijn sterkte, door Mij hou je stand. Ik geef je genade, een teken van trouw, want Ik ben als een Vader, Ik ben er voor jou.

Ik geef je Mijn vriendschap, een arm om je heen, Ik geef je Mijn zegen, je bent nooit alleen. Ik geef je Mijn warmte, een vuur in de kou, want Ik ben als een Vader, Ik ben er voor jou.

Ik geef je Mijn toekomst, Ik geef je Mijn Geest als Gids in de wereld, op weg naar het feest. Ik geef je Mijn liefde die nimmer benauwt, want Ik ben als een Vader, Ik ben er voor jou.

Ik geef je Mijn blijdschap, Ik geef je Mijn kracht, Ik geef je Mijn uitzicht als licht in de nacht. Ik geef je Mijn leven, omdat Ik van je hou, want Ik ben als een Vader, Ik ben er voor jou.

Door niets en door niemand kan worden ontroofd wat Ik in Mijn Woord aan jou heb beloofd. Ik heb alles gegeven wat jij niet verdient en Ik wil in jou leven, want jij...... jij bent Mijn vriend.

http://www.mypeace.tk/

"Als terugkijken pijn doet en vooruit kijken bang maakt, kijk dan naast je, Ik ben met je."

Alleen door Jezus krijg je eeuwig leven. Want Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven!

Iemand die tegen zijn wil wordt overtuigd, verandert niet van mening.

Als wij ons licht laten stralen, geven we onbewust andere mensen de gelegenheid hetzelfde te doen.

ďGeloof is niet alleen maar Ďgelovení, geloof is verbonden zijn met een Persoon. Als ik me aan een stoel toevertrouw, is het niet de mate van mijn vertrouwen, maar de sterkte van de stoel, waardoor ik niet val.Ē

Corrie ten Boom

WIJZE WOORDEN


WIJZE WOORDEN

HEER GEEF MIJ DE KRACHT OM DE DINGEN DIE IK NIET KAN VERANDEREN TE ACCEPTEREN; MOED OM TE VERANDEREN WAT IK WEL KAN VERANDEREN; EN WIJSHEID OM HET VERSCHIL TE ZIEN.

 
 
startbewijs.nl 2002 - 2017 
 Rubrieken 51
 Links 247
Door linkenonderelkaar i.s.m startbewijs.nl